Pengantin Baru Dalam Islam

Agama Islam telah mengatur aneka persoalan yang ada kaitannya dengan hubungan suami istri. Bukan hanya sekedar dalam tataran umum, namun juga pada persoalan yang dianggap sangat pribadi. Termasuk di antaranya adalah hubungan seksual pengantin baru. Hal ini tidak lain adalah untuk kebahagiaan dari pasangan suami…